Bureälvens övre fiskevårdsområde

Fisketillsyn

Bureälvens Övre FVO tillsätter fisketillsynsmän. Syftet är att reglera och se till att fiskekort används och att fisket bedrivs på ett sportmannamässigt sätt och inte missbrukas.

Fisketillsynsmannen kan frånta personer utrustning, som missbrukar fisket eller fiskar utan löst fiskekort. En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som används till fisket (se 34§ andra stycket fiskelagen). Undersökning får även ske om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse. En fisketillsynsman får även ges förordnandet att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47§ fiskelagen.

Fisketillsynsmän i Övre Bureälvens FVO är:

Anders Öhlund 070-531 17 08
Johnny Enmark 070-643 87 74
Peter Enmark 070-304 23 02
Kent Wikström 070-393 10 74
Roland Holmgren 070-398 02 33
Ronny Widmark 070-362 41 99
Gunnar Holm 070-318 84 17
Per-Erik Wikström 076-815 52 42

Kontakta styrelsen eller fisketillsynsman vid misstanke om överträdelse.