Bureälvens övre fiskevårdsområde

Fiskevård

Fiskevårdande åtgärder

Alla kan hjälpa till med fiskevårdande åtgärder inom vårt fiskevårdsområde.
Genom detta blir fisket ännu bättre för oss alla, samt storleken på fisken kommer att öka.

Några råd och tips inför fisketuren.

Ta aldrig upp mera fisk än vad som är tillåtet enl. fönsteruttagsregeln ”Bag Limit” (Läs på första sidan), släpp istället försiktigt tillbaka fisken. Gösen tar ca 10 år på sig att bli könsmogna.

Utplacering av risvasar

Risvasen hjälper till att skydda rom och yngel på lekplatser.
Kontakta gärna styrelsen för tips och idéer, samt rekommendationer före utplacering.av en risvase.

Vassröjning

Fiskevårdsområdet röjde vass sommaren 2004 för tredje året i rad,
en klar förbättring syntes mot tidigare år.
Extra tid lades på området runt Smedjeholmen och campingområdet.
Nu är det mycket lätt att fiska från land på dessa områden.

Regler

Nya regler för fiske i Bureälvens Övre FVO är nu som följer:

1. Bag Limit = Fönsteruttag, gäller från och med nu. Dvs., MAX 3 st Gösar inom godkända mått får avlivas per person och dag. Fiske får givetvis fortsätta efter maxgräns men måste släppas tillbaka oavsett kondition.
Godkända mått: 0-45 cm (allt ÖVER måste återsättas)

2. Totalt Nätförbud i prövotid 5 år från och med i år.

Fråntaget dessa regler är sträckan Svarttjärnsdammen till Stormyrforsens Kraftstation.

Där är Fasta Redskap nu tillåtet.

Viktigt är att ni som fiskar använder er av vår fångstrapporterings-funktion på vår hemsida. Allt detta för att säkerställa Gösens fortplanting och vår vision att stärka beståndet och öka snittvikt.

3. Kontrollavgifter för missbruk.
§31 Lag 1981:533 (Lagen om fiskevårdsområden)
- Försäljning av fisk från området = 4400:-
- Olovligt fiske med mängdfångande redskap (Nät, mjärdar, sax osv.) = 4400:-
- Fiske uppenbart utom det egna husbehovet/upprepat överfiske = 2200:-
- Överträdelse av Bag Limit = 1100:-
- Överträdelse av mini/maxmått = 550:-

Vi hoppas att inte behöva använda oss av dessa Kontrollavgifter utan tror att ni som är ute på sjöarna skall förstå vårt ställningstagande och hjälpa oss och framförallt Gösen, Öringen samt Harren att växa till sig.

Reglerna gäller hela Bureälvens Övre Fiskevårdsområde.

MEN !

Speciellt viktigt är att inte lägga ut nät på kända Gös lekplatser. Gösen finns inte i större mängd än att nätfiske påverkar Gös stammen negativt och med vanligt sportfiske bör man ändå kunna få tillräckligt med fisk till sitt hushåll.Framför allt är det ju mycket roligare ett få en fisk på ett fiskespö än i nät, mjärde, ryssja eller på en sax.

VIKTIGT !

All försäljning av fisk från området för egen ekonomisk vinning är förbjudet, och från och med i år kan Tillsynsmännen utfärda direkta bötesbelopp upp till 4400:- Alla undersökningar visar att storleken på Gös, Abborre och Gädda ökar markant om nätfisket upphör. Har DU tips om ytterligare åtgärder ring polis eller kontakta styrelsen.